Undervisningskvelder

Undervisningskvelder

Vi samles i Hasle Menighetssenter en torsdag kveld kl 19.00 i de aller fleste måneder.  Disse samværene er lagt opp for voksne som ønsker å gå mer i dybden på ulike temaer. Vi ønsker å gi næring til den enkelte møtedeltakers kristenliv. 

Undervisningskveldene er et samarbeidsprosjekt med Varteig sokn. Soknepresten vår, Ingrid Dorthea Levinsen, er med i undervisningsgruppa. Disse samlingene har hatt utrolig mange spennende temaer og talere.

Også i disse samlingene er misjon et viktig tema.