Formiddagstreffene

Formiddagstreffene holdes den tredje tirsdagen i hver måned kl 11.00 i Betania på Ise.

Tale sang, opplesning og bevertning.

Kontaktperson: Else Holmen tlf. 995 25 732.