Varteig Indremisjon og Normisjon 1880-2006

Historien om den eldste av foreningene som ble en del av VI-normisjon i 2006

Vi var en tid redde for at alle protokoller fra Varteig Indremission siden 1880 var kommet på avveie, men de kom til rette etter en ny leting i safen på Breidablikk.

Å lese håndskrift fra 1800-tallet er ikke helt enkelt, men forhåpentligvis er tydningen blitt bortimot korrekt.

Stiftelsen i 1880. En renskrevet versjon av protokollen.

Protokoll fra 1880.  Skannet fra protokoll.

Vi ser i protokollen at det fantes en Indremissionsforening i Varteig før stiftelsen av Varteig Indremission.
Hvor gammel denne foreningen var, vet vi ikke. Noen har antydet at den kan ha eksistert fra 1860-tallet. Hvis dette er tilfelle, var det en av de eldste indremisjonsforeningene i Norge.

Endring av statutter  Skannet fra protokoll.

70-årsberetning Skannet fra protokoll.

75-årsberetning  Skannet fra protokoll.

100-årsjubileet  Skannet fra protokoll.

120-årsjubileet i år 2000 ble markert under et foreningsmøte 26.november. I dette året var Varteig Indremisjon medarrangør til det første av flere Alphakurs som ble arrangert i Varteig. Ved årets utgang skiftet foreningen navn og virkeområde. Fra år 2001 ble navnet endret til Varteig Normisjon, og vi ble en forening med fokus på både indre- og ytremisjonsarbeid.

Årsmøtet i 2001 vedtok at Varteig Normisjon skulle begynne å jobbe for et tettere samarbeid med Ise Normisjon

Foreningens 125-årsjubileum ble ikke markert. Året 2005 gikk med til å forberede sammenslåing med Ise Normisjon og Fellesskap@Varteig.

Korte klipp fra virksomheten.