Forhistorien vår

I 2006 ble tre foreninger fra Varteig og Ise slått sammen til en stor forening

VI-normisjon er slått sammen av Varteig Normisjon, Ise Normisjon og Fellesskap@Varteig etter lang tids samtaler og planlegging.