Søndagsskolen

Betania på Ise har vært søndagsskolens hjem i "alle år"

I 2018 ble dessverre søndagsskolen nedlagt på grunn av ledermangel. Dersom vi får tak i nye ledere, og det er barn som har lyst til å gå på søndagsskolen, er det mulig at vi starter opp igjen.

Om du tror at denne oppgaven er noe for deg, kan du ta kontakt med lederskapet i VI-normisjon.