Normisjons generalsekretær oppfordrer til bønnedugnad

Les mer her