Bi(be)lrebusløp i VI-normisjon

En svært annerledes storsamling

Mange var klare for å løse rebuser og andre oppgaver denne søndagen.

Geir Bøe hadde laget mange utfordrende oppgaver til oss, og han ga oss heldigvis lov til å bruke alle hjelpemidler underveis. Kreativitet ble belønnet når besvarelsene ble gjennomgått. Vi skulle blant annet illustrere en tekst om treet som er plantet ved levende vann og bærer frukt. Her er en svært kreativ løsning på oppgaven. Som du ser, henger fruktene på treet og vannet renner…

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre